Register | Login

Đặt chân đến thành phố Bắc Kính du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên trước một thành phố du lịch Bắc Kinh hiện đại, sầm uất nhưng vẫn giữ cho mình những nét cổ kính riêng mà không một thành phố nào có được.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: